Back to Top
CBH_simple_kolecko2 Poslechni si kázání

PRAVIDELNÁ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA VŽDY OD 10 HODIN.


Prostory na adrese: Školní ul. 2 (1. patro), nad prodejnou Levné knihy

Vítejte na stránkách Církve bez hranic v Teplicích!

Jsme společenstvím lidí, kteří chtějí svou víru žít opravdově. Měřítkem naší víry je Bible a centrem nádherná osoba Ježíše Krista. Jako následovníci Ježíšova učení chceme žít podle Jeho největšího přikázání – milovat Boha a lidi kolem sebe. Bráníme se tak jakékoli příměsi fanatismu a nesvobody.