Back to Top
CBH_simple_kolecko2 Poslechni si kázání

NAŠE NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBA JE VŽDY OD 10h.
v KOSTELE sv. Bartoloměje
(Chelčického 447/2, vedle ZUŠ Teplice) 

Naše prostory, kde se konají všechny naše mimonedělní aktivity jsou na adrese: Školní 2, první patro nad Levnými knihami

Vítejte na stránkách Církve bez hranic v Teplicích!

Jsme společenstvím lidí, kteří chtějí svou víru žít opravdově. Měřítkem naší víry je Bible a centrem nádherná osoba Ježíše Krista. Jako následovníci Ježíšova učení chceme žít podle Jeho největšího přikázání – milovat Boha a lidi kolem sebe. Bráníme se tak jakékoli příměsi fanatismu a nesvobody.