Back to Top

Gate2you

Gate2you z.s.

IČ: 05986435
Číslo účtu u Fio Banky: 2301210422/2010 

V roce 2017 jsme založili křesťansky orientovaný spolek s názvem Gate2you. Tento název má nastínit skutečnost, že chceme aktivně podporovat jedince, ale i celé rodiny v jejich lidských, společenských i  duchovních potřebách.

Vize a poslání

Chceme poskytovat podporu:

  • aktivním rodinám v jejich nelehkém úkolu a postavení a to bez ohledu na náboženské vyznání či společenské postavení,
  • pro výchovu a celostní rozvoj dětí a mládeže s důrazem na protidrogovou prevenci a prevenci rasizmu,
  • pro rozvoj duchovního, psychického, společenského i fyzického potenciálu člověka,
  • pro etickou společenskou osvětu v duchu tradičních křesťanských principů,
  • pro charitu a misii

Protože sama věřím, že tyto výše popsané vize a poslání našeho spolku jsou v dnešní době nesmírně důležité, tak se vynasnažím, aby náš spolek fungoval a přinášel užitek lidem a vracel krásu do porušeného stvoření.

Vaše

Mgr. Silvie Janovská

Předsedkyně Gate2you z.s.