Back to Top

 

 

Vítejte na stránkách Církve bez hranic v Teplicích!

Jsme společenstvím lidí, kteří chtějí svou víru žít opravdově. Měřítkem naší víry je Bible a centrem nádherná osoba Ježíše Krista. Jako následovníci Ježíšova učení chceme žít podle Jeho největšího přikázání – milovat Boha a lidi kolem sebe. Bráníme se tak jakékoli příměsi fanatismu a nesvobody.

 

CBH_simple_kolecko2 Poslechni si kázání
Nedělní BOHOSLUŽBA se koná VŽDY od 10h. na adrese: Školní 2, první patro nad Levnými knihami