Back to Top

Nedělní bohoslužby

pořádáme každou neděli od 10 h. na adrese: Školní 2 (v prvním patře nad Levnými knihami pod Benešákem)

V naší zemi je mnoho různých křesťanských církví, kde se lidé scházejí k oslavě Boha a rozvoji svého duchovního života. Naše církev patří mezi ně. Většinou se moc neliší v tom, čemu v nich lidé věří, co vyznávají, ale rozdíly jsou v tom, jak svou víru praktikují, jaké důrazy služby Bohu preferují. Mezi naše důrazy a specifika patří: 

  • Jsme povětšinou lidé, kteří nebyli nábožensky vychováváni a k víře v Krista přišli až v průběhu života. 
  • Bohoslužba se svou formou snaží být srozumitelná současnému člověku. 
  • Jsme interaktivní a naše biblické poselství je praktické. Nebojíme se humoru, který je nám vlastní.
  • Nestydíme se za své zkušenosti s Bohem a občas experimentujeme s novými způsoby práce.
  • Nečekejte od nás dokonalost – andělé nejsme. Čekejte spíš inspiraci, výpomoc a víru.
  • Intelektuální pochybnosti a všelijaká omezení pro nás nejsou neznámé pojmy – všichni s nimi pracujeme a pereme se s nimi. Nechceme však Ježíše zklamat, a proto povstaneme třeba stokrát.

Pokud se o nás a naší práci chcete dozvědět více, můžete navštívit některou z našich pravidelných bohoslužeb anebo kontaktovat někoho z nás.