Back to Top

SVATBY

Svatba je radostnou životní událostí a my jsme potěšeni zájmem o naši případnou spolupráci a asistenci ve vašem velkém životním rozhodnutí.

Zde jsou základní informace o možnosti oddání tzv. „CÍRKEVNÍM SŇATKEM“ prostřednictvím státem registrované Apoštolské církve v Teplicích.

Čím se liší sňatek v církvi od sňatku na radnici?

 • Základním rozdílem už z logiky názvu je, že se „CÍRKEVNÍ SŇATEK“ odehrává tzv. „před Bohem“. V úctě k této transcendentní skutečnosti si snoubenci při církevním sňatku chtějí říci vzájemné „ANO“ a stojí o Boží požehnání pro jejich společnou cestu životem. 

 • Někdy se nám stává, že o církevní sňatek požádají i snoubenci, kteří si nepřejí, aby se o Bohu během jejich sňatku mluvilo, a už vůbec by si nepřáli, aby se za ně pastor modlil. Touží prostě po jiné a především romantické svatbě. Přestože respektujeme osobní přesvědčení každého, tak církevní sňatek prostřednictvím naší církve zřejmě není v jejich situaci správnou volbou. Předpokládáme totiž, že v okamžiku tak zásadního životního rozhodnutí by nikdo neměl pronášet prázdné fráze, kterým sám nevěří. Celoživotní závazek manželské smlouvy je podle nás tak důležitá životní událost, že by snoubenci měli v tomto vážném okamžiku veřejně prohlašovat před Bohem i lidmi jen to, co je v souladu s jejich nejlepším postojem a svědomím.

 • Je nám líto, ale z praktických důvodů neoddáváme partnery s výrazně odlišným náboženským přesvědčením (myšleno např. „zarytého“ ateistu se „zarytým“ křesťanem, nebo příslušníka jiného náboženství s křesťanem). V takovém případě je podle nás vhodnější volit civilní sňatek na radnici.
 • Z důvodu našeho svědomí před Bohem neoddáváme stejnopohlavní páry


Základní informace o „církevním sňatku“:

 • CÍRKEVNÍ SŇATEK, kdy pastor Apoštolské církve Mgr. Marek Janovský oddává snoubence, je ze své podstaty VŽDY KŘESŤANSKÉ POVAHY. Během obřadu se mluví o Bohu, čtou se úryvky z Bible. Manželský slib je učiněn před Bohem a je zakončen modlitbou za požehnání novomanželům ze strany oddávajícího.

 • Naše církev v Teplicích UMOŽŇUJE sňatek i lidem, kteří NEJSOU PARTNERY (členy) Apoštolské církve. Podmínkou není ani to, aby byli lidé pokřtěni, nebo aby byli členy jiné církve. V konečném důsledku je ale právo oddávat spojeno s vnitřními předpisy Apoštolské církve, což znamená, že můžeme žádost o oddání „církevním sňatkem“ odmítnout

 • Velmi často se ovšem setkáváme s lidmi, kteří hledají víru a smysl života. Již připouštějí existenci „něčeho, co nás přesahuje“, ale dosud si nejsou jisti, zda by se nazvali křesťany nebo čemu přesně věří. To je v pořádku a nevylučuje se to s uzavřením církevního sňatku. V tomto případě doporučujeme navštívit nedělní setkání Církve bez hranic a osobně se seznámit s pastorem, se kterým si mohou snoubenci o své situaci promluvit. Viz též: Kontakty

 • Promluva ke snoubencům a svatebním hostům, která předchází samotnému manželskému slibu, je vždy osobní, protože ODDÁVÁME POUZE PÁRY, KTERÉ MÁME MOŽNOST POZNAT SKRZE PŘEDMANŽELSKÉ PORADENSTVÍ (více o tom níže). Samotný manželský slib je vážný a osobní závazek, který je vždy trochu jiný pro každý pár a mohou si jej snoubenci připravit s oddávajícím sami. Obsah svatební promluvy a finální podoba manželského slibu je přirozeně v kompetenci oddávajícího.

 • U svateb poskytovaných snoubencům, kteří nejsou partnery (členy) Apoštolské církve, očekáváme DOBROVOLNÝ FINANČNÍ DAR, který závisí na vašem rozhodnutí a vaší spokojenosti s předmanželskými setkáními a samotným obřadem. Peníze, které nám poskytnete věnujeme na provoz a režii dalších setkání se zájemci o církevní sňatek.

 • Oddávat můžeme téměř NA JAKÉMKOLI MÍSTĚ. Termín a místo je čistě na vzájemné dohodě s oddávajícím. Samotný svatební obřad trvá 20-30 minut.

 • Pokud jde o průběh svatby, obřad probíhá NELITURGCKÝM ZPŮSOBEM. Nekonáme mši a ani podobný obřad. Nepoužíváme žádná speciální roucha ani náboženské předměty, kromě Bible.

Předmanželské poradenství

Pokud toužíte po CÍRKEVNÍM SŇATKU konaném naší Církví bez hranic v Teplicích, očekáváme z vaší strany ochotu absolvovat PŘEDMANŽELSKÉ PORADENSTVÍ (první schůzka je seznamovací a pak následují 2 schůzky). 

Proč takové poradenství považujeme pro oddání v naší církvi za nezbytné a k čemu předmanželské poradenství slouží?

 • Pastor není pouhý úředník, který musí oddat každého, kdo přijde a splní zákonné podmínky. Pracujeme s lidmi a oddáváme páry, ke kterým máme osobní přístup. Plně respektujeme, že někdo nemá zájem o svém vztahu a budoucím manželství s kýmkoli mluvit. V takovém případě je pro snoubence lepší požádat o civilní svatbu či církevní sňatek v jiné církvi.
 • Naše základní premisa předmanželského poradenství je, že obecně v životě pokládáme za nanejvýš užitečné a praktické absolvovat společnou přípravu před vstupem do nové životní role. Je veřejným tajemstvím, že ve vztazích a v manželství je jedním z nejzásadnějších problémů neadekvátní vzájemná komunikace zatížená nejrůznějšími očekáváními a předpoklady. Naše předmanželské poradenství má napomoci k lepší komunikaci mezi snoubenci a k pochopení univerzálních vztahových návyků včetně síly přesvědčení (morálky, víry, životních cílů). Obvykle děláme chybu, že buď o svých problémech mluvíme úplně s každým, nebo o nich naopak nemluvíme vůbec. Naše poradenství nabízí třetí alternativu – můžeme mluvit a otevírat problematiku manželského soužití s poradcem – v důvěrné rovině a se vzájemným respektem.
 • Víme, že každý vztah je jiný a neexistují žádné zaručené metody, jak vybudovat zdravé manželství a rodinu. Přesto nás zkušenosti vedou k tomu, že považujeme předmanželské poradenství z naší strany za nezbytnou věc pro vstup do manželství. S tímto vědomím předkládáme několik oblastí, které během poradenství obvykle probíráme:

Náš příběh – Odkud do vztahu přicházíme? Jak jsme do našeho vztahu vstoupili? Zdravotní stav a co od sebe a manželství vlastně očekáváme?
5 jazyků lásky a jazyky omluvy – projevy vzájemné úcty
Vliv širší rodiny i vliv víry na spokojené manželství

 • A na závěr… Je celá řada praktických věcí ohledně průběhu samotného svatebního obřadu, které je třeba společně probrat a domluvit se na detailním itineráři. To vše je předmětem PŘEDMANŽELSKÝCH SETKÁNÍ. Můžete kontaktovat emailem nebo telefonicky PASTORA MARKA