Back to Top

JE TO VZÁJEMNÉ – workshop křesťanských dovedností

Jde o workshop, který je určen pro seznámení a především rozvoj základních životních dovedností těch, kdo říkají, že následují Ježíše Krista.
Témata našeho workshopu slouží jako podklad pro osobní (person to person) doprovázení těch, kdo u nás byli pokřtěni či nikoli. 
Prakticky to znamená, že snad každý člen naší církve by měl být po nějaké době schopný rozumět, žít a přirozeně sdílet své křesťanské dovednosti.
Nejde nám o pouhé předání informace, pouhou výměnu názorů. Chceme sdílet reálné zkušenosti z našeho života víry. 

Zde je několik okruhů, které nám slouží jako podklady k vzájemné diskusi, sdílení zkušeností či inspirace pro rozvoj základních a pro život podstatných křesťanských dovedností:


 1. MODLITBA aneb jak přebývat v Boží přítomnosti a jak rozvíjet vztah s Bohem při rozhovoru s ním
  – https://cbhteplice.cz/wp/wp-content/uploads/2022/04/Workshop-dovedností-modlitba.pdf

 2. BIBLE aneb jak číst Bibli, Boží slovo, abychom z toho měli praktický užitek
  https://cbhteplice.cz/wp/wp-content/uploads/2022/04/Workshop-dovedností-Bible.pdf

 3. MOJE DUCHOVNÍ IDENTITA aneb kdo jsem v Kristu a k čemu je to dobré pro běžný život
  – https://cbhteplice.cz/wp/wp-content/uploads/2022/04/Workshop-dovedností-duchovní-identita.pdf

 4. DUCH SVATÝ aneb jak žít víru pod jeho vládou a jak s ním spolupracovat
  – https://cbhteplice.cz/wp/wp-content/uploads/2022/04/Workshop-dovedností-Duch.pdf

 5. VEČEŘE PÁNĚ aneb jaký praktický význam má pro Boha i nás přijímání chleba a vína (těla a krve Páně) 
  https://cbhteplice.cz/wp/wp-content/uploads/2022/05/Workshop-dovedností-Večeře-Páně.pdf

 6. VZTAHY S DRUHÝMI aneb jak začít reálně žít ve smíření, odpuštění a vzájemné úctě
   https://cbhteplice.cz/wp/wp-content/uploads/2022/05/Workshop-dovedností-Vztahy-s-druhými.pdf

 7. POMÁHAT DRUHÝM K DUCHONÍMU ROZVOJI aneb jak se duchovně znovu narodit a duchovně růst
  https://cbhteplice.cz/wp/wp-content/uploads/2022/05/Workshop-dovedností-Pomoc-druhým-v-duchovním-rozvoji.pdf

Obsah workshopu je volně šiřitelný – témata jsou určena ke sdílení vztahu, interakci, komunikaci nikoli k pouhému přečtení a vytvoření si názoru.V naší CBH Teplice používáme tři výukové programy, které nám slouží jako podklady k systematickému duchovnímu rozvoji
:


1 – Úvodní kurz pro lidi hledající a nepokřtěné nese název –
 JE TO OSOBNÍ. V 6-ti společných interaktivních setkáních se lidé seznámí se základy křesťanské víry a významu křtu. Na kurzu se seznamujeme s evangeliem Ježíše Krista a sdílíme své názory, pochybnosti i zkušenosti. Cílem kurzu je pochopit skutečný základ křesťanství a odlišit ho od nepodstatných věcí. Dalším cílem je zjistit, zda je dotyčný vhodným kandidátem pro křest ve vodě. Kurz pro nepokřtěné vedou pastor Marek Janovský společně s Janou Jašovou-Rohrerovou a pro rusky mluvící kurz vede diákon Denis Voloshin. Křty konáme obvykle jednou za rok (srpen/září).

2 – Pro ty, kteří se u nás nechali pokřtít i pro lidi pokřtěné v jiné církvi máme připraven workshop s názvem JE TO VZÁJEMNÉ (viz.výše). Jde o nepravidelné scházení se s někým z naší církve, kde vzájemně sdílíme dovednosti, kterým v naší církvi věříme a které nám pomáhají v každodenním následování Krista. W
orkshop trvá cca rok a otevírá 7 témat. Cílem workshopu je vzájemně sdílet praktické dovednosti víry, které sami zakoušíme. Žádné prázdné teorie, poučky, fráze. Toto sdílení má všem napomoci v rozvoji živé víry a sociální interakce. 

3- Pro lidi, kteří o nás už něco vědí a chtěli by se svobodně a zároveň zodpovědně zapojit do služby, kterou nás Duch svatý v CBH pro Teplice pověřil. Pro ty máme krátký kurz BÝT PARTNEREM.  Jde o celkem 3 setkání zájemců o partnerství s námi (členství). Lidé se seznámí, co znamená takové partnerství, co od svých partnerů očekáváme my a co máme my očekávat od vás. Zjistíte, jak u nás věci fungují a proč. Seznámíme vás s určitými morální i věroučnými limity, které mohou nedej bože způsobit rozpad našeho partnerství (členství). Kurz vedou Pavla Stronová spolu se starším naší církve Jirkou Baldou. Kurz probíhá jedou za rok (únor).

pastor CBH Teplice
Mgr. Marek Janovský