Back to Top

Workshop křesťanských dovedností

V naší CBH Teplice používáme tři systematicky uspořádané kurzy, se kterými se dříve nebo později každý návštěvník naší církve setká:

1 – Úvodní kurz pro lidi hledající a nepokřtěné nese název – JE TO OSOBNÍ. V 6-ti společných interaktivních setkáních se lidé seznámí se základy křesťanské víry a významu křtu. Lidé sdílejí své názory, pochybnosti i zkušenosti. Cílem kurzu je pochopit skutečný základ křesťanství a odlišit ho od nepodstatných věcí. Cílem je zjistit, zda jsem vhodným kandidátem pro křest ve vodě. Kurz pro nepokřtěné vedou pastor naší církve Marek Janovský společně s Janou Jašovou – Rohrerovou a pro rusky mluvící kurz vede diákon Denis Voloshyn. Křtí pouze pastor jedenkrát do roka.

2 – Pro ty, kteří se u nás nechali pokřtít i pro lidi pokřtěné v jiné církvi máme k dispozici materiály na společnou práci (viz. níže) s názvem JE TO VZÁJEMNÉ. Jde o cca roční workshop (7 témat) – tj. nepravidelné scházení se s někým z naší církve, kde vzájemně sdílíme dovednosti, kterým v naší církvi věříme a které nám pomáhají v každodenním následování Krista. Cílem workshopu je vzájemně sdílet praktické dovednosti naší víry, které sami zakoušíme. Žádné prázdné teorie, poučky, fráze. Toto sdílení má všem napomoci v rozvoji živé víry a sociální interakce. 

3- Pro lidi, kteří o nás už lecos vědí a chtěli by se svobodně a zodpovědně zapojit do služby,
kterou nás Duch svatý v CBH pro Teplice pověřil. Pro ty máme krátký kurz BÝT PARTNEREM.  Jde o 3 setkání zájemců o partnerství s námi (členství). Lidé se seznámí, co znamená takové partnerství, co od partnerů očekáváme, co mohou partneři čekat od nás,  jak a do čeho se u  nás zapojit a jak jsou nastaveny určité morální či věroučné limity, které mohou způsobit rozpad našeho partnerství (členství). Kurz pro zájemce o partnerství (členství) v naší církvi vedou Pavla Stronová společně se starším naší církve Jirkou Baldou. Kurz probíhá každoročně (únor-březen).

WORKSHOP DOVEDNOSTÍ „JE TO VZÁJEMNÉ“ určený pro seznámení se s naší praktickou vírou ať už jste u nás pokřtěni nebo nikoli má širokou základnu těch, kdo to mohou sdílet. Obsah workshopu je volně šiřitelný. Prakticky to znamená, že snad každý náš člen by měl být po nějaké době schopný požívat a sdílet svou víru a křesťanské dovednosti, které se v životě naučil.
Ke sdílení nám slouží tyto materiály a témata:

Protože sama věřím, že tyto výše popsané vize a poslání našeho spolku jsou v dnešní době nesmírně důležité, tak se vynasnažím, aby náš spolek fungoval a přinášel užitek lidem a vracel krásu do porušeného stvoření.

Váš

pastor
Marek Janovský