Back to Top

KŘTY a ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY

Jedenkrát do roka (zpravidla koncem dubna) otevíráme KURZ PŘÍPRAVY k vodnímu křtu s názvem: Je to osobní, a který se skládá ze 6 setkání.

Cílem přípravného kurzu je seznámit se se základy křesťanské víry a pochopit smysl křesťanského křtu ve vodě. Kurz se věnuje elementárním otázkám křesťanské víry a umožňuje při nich sdílet jakékoli vlastní duchovní zkušenosti jeho účastníků.  Je v něm čas se věnovat i nejrůznějším pochybnostem, které každou víru doprovázejí.

 

Vodní křest chápeme jako odpověď člověka a na veliké Boží milosrdenství a pozvání ke spáse. Taková odpověď vyžaduje kromě intelektuálního porozumění základním principům křesťanské víry i jisté vnitřní rozhodnutí – rozhodnutí k následování Krista, jež je založeno na víře i vlastní zkušenosti s Bohem každého zájemce o křest. Samotný akt křtu je pak osobním vyznáním víry, což znamená svobodné, vědomé a veřejné znamení rozhodnutí následovat Ježíše Krista.

Nekřtíme miminka ani malé děti, neboť ještě nejsou schopny takové osobní rozhodnutí k následovní Krista udělat sami za sebe. 

 

Pokřtěnému člověku vydáváme KŘESTNÍ LIST jako doklad o vykonání tohoto základního křesťanského obřadu. Člověk, který se u nás nechává pokřtít není automaticky považován za člena Apoštolské církve – Církve bez hranic.

 

Pokud máte o KŘEST zájem nebo se chcete alespoň seznámit se ZÁKLADY KŘESŤANSKÉ VÍRY, tak kontaktujte emailem nebo telefonicky PASTORA MARKA.