Back to Top

Kontakty

Oficiální název registrovaný na Ministerstvu kultury ČR:

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, sbor bez hranic Teplice
IČO:   09790811 
kancelář a prostory sboru:   Školní 2, Teplice 415 01
info@cbhteplice.cz

Č.Ú.:   2801929556 / 2010 (Fio banka)
IBAN:  CZ55 2010 0000 0028 0192 9556
BIC kód/SWIFT:  FIOBCZPPXXX

NAŠI LIDÉ:

 

PASTOR CÍRKVE: Mgr. Marek Janovský – 739 584 158 – marek@cbhteplice.cz

foto-kontakt-janovsky_u
Silvie a Marek Janovských

jsou spolu od roku 1994. Vychovali dvě dnes již dospělé dcery a od roku 2007 žijí v Teplicích. Oba mají ukončené vysokoškolské vzdělání. Silvie učí na základní škole a Marek pracuje jako ďas :))). Oba svůj život zasvětili poslání budovat mosty mezi lidmi a Bohem i mezi lidmi navzájem. Milují také aktivní odpočinek s rodinou, humor a Marek navíc motorky Harley-Davidson a „tvrdší“ muziku. Silvie založila spolek na podporu rodin Gate2you se zaměřením na děti pracujících rodičů a pravidelně vede letní příměstský tábor i další dětské programy pro veřejnost. Markovi záleží na tom, aby Církev bez hranic byla lidem v Teplicích a okolí prospěšná a vedla lidi ke skutečnému vztahu s Kristem.
Kontakt:  marek@cbhteplice.czsilvie@cbhteplice.cz


foto-kontakt-baldovi_u
Petra a Jiří Baldovi

se vzali v roce 2006 a začali sloužit v Teplicích. Petra pracuje v soukromém sektoru jako manažerka a Jiří pracuje jako živnostník. Oba se spolupodílejí v církvi na několika službách. Jejich společnou vizí je sloužit jako rodina, i se svými dvěma syny. Bůh je každodenní součástí jejich života. Jiří je „starším“ Církve bez hranic v Teplicích.
Kontakt:  jirka@cbhteplice.czpetrab@cbhteplice.cz


Denis a Nataša Vološinovi
 
pocházejí z Krivého Rohu na Ukrajině, jsou spolu od roku 2006 a vychovávají velmi nadané 3 děti. Nechali se pokřtít v roce 2003.
Přistěhovali se do České Republiky v roce 2018 a věří, že je Bůh do našeho města přivedl sloužit. Společně se řídí mottem: „Co dobrého mohou udělat ruce tvoje – udělej!“ Denis byl ustanoven „diakonem“ církve již na Ukrajině a v naší teplické Církvi bez hranic je pověřen vedením rusky mluvící části služby naší církve. Vede odpolední bohoslužby pro rusky mluvící spoluobčany. Nataša vede rusky mluvící dětskou službu a chvály. 
Kontakt: nvoloshina09@gmail.comfoto-kontakt-kalinova_u
Pavla Stronová 
má jednu dospělou dceru a těší se již ze třech vnoučátek. Své zdravotnické a teologické vzdělání se snaží propojovat a používat v profesi i službě. Její snahou je  přinášet do Teplic a lidských životů Boží světlo i uzdravení. Je vdaná a naší církvi vede biblické skupinky a slouží slovem i praktickou pomocí i v dalších službách.
Kontakt: pavla@cbhteplice.cz
Ludmila Žambulova
pochází z Kazachstánu, ale je ruské národnosti. Svůj život odevzdala Pánu Ježíši v roce 1995. Je vdaná, má dvě dospělé dcery a nyní se znovu stala maminkou pro jejich adoptovaného synka. Od roku 1998  žijí v Teplicích. Vyučena je jako malířka porcelánu, vyzkoušela však za svůj život i mnoho jiných profesí. Má ráda ruční práce, tvoření a maluje. Je zapojena v naší české části církve a vede domácí skupinu a modlitební službu. Její touhou je, aby lidé poznali Boha, především pak osobu Ducha svatého a jeho dobré dary. 
Kontakt: zhambulova@seznam.cz 

Antonín Haspl
je svobodný, pracuje v soukromém sektoru jako nástrojař. Podílí se v církvi na službě Večeře Páně a praktickou pomocí.  Snaží se být samostatně Bohu blízko a povzbuzovat na této cestě plné zkoušek své bližní ve společenství i mimo něj. 
Kontakt: tonda@cbhteplice.czfoto-kontakt-petra_u
Petra Burdová
žije s manželem Zdeňkem a dcerou Nathalií v rodném Duchcově. Své povolání učitelky nevnímá jen jako zaměstnání, ale jako poslání a praktickou službu. Aktivně se proto zapojuje do programů a naplňování cílů Sítě křesťanských učitelů a v budoucnu by se chtěla ještě více podílet na zařazování etické výchovy do škol. Touží po tom, aby se lidé v našem kraji změnili skrze Boží milost a odpuštění. 
Kontakt: petrabu@cbhteplice.cz


Vlaďka Klozová
je rozvedená a má 2 děti a 3 vnoučata. Po životě plném zvratů se v roce 2010 přistěhovala do Teplic, kde se setkala s Bohem a začala nový život. Nechala se pokřtít na znamení své nové víry a od té doby se snaží lidem stále více pomáhat. Má ráda práci na zahradě a přátele. V naší církvi se podílí na vedení setkání skupiny 60+, která se věnuje lidem dřívějšího data narození. 
Kontakt: vladka@cbhteplice.cz