Back to Top

Kontakty

Oficiální název registrovaný na Ministerstvu kultury ČR:

APOŠTOLSKÁ CÍRKEV, sbor bez hranic Teplice
IČO:   09790811 
kancelář sboru:   Bžany 29, Teplice 415 01
info@cbhteplice.cz

Č.Ú.:   2801929556 / 2010 (Fio banka)
IBAN:  CZ55 2010 0000 0028 0192 9556
BIC kód/SWIFT:  FIOBCZPPXXX

NAŠI LIDÉ:

 

PASTOR CÍRKVE: Mgr. Marek Janovský – 739 584 158 – marek@cbhteplice.cz

foto-kontakt-janovsky_u
Silvie a Marek Janovských

jsou spolu od roku 1994. Vychovali dvě dnes již dospělé dcery a od roku 2007 žijí v Teplicích. Oba mají ukončené vysokoškolské vzdělání. Silvie učí na základní škole a Marek pracuje jako ďas :))). Oba svůj život zasvětili poslání budovat mosty mezi lidmi a Bohem i mezi lidmi navzájem. Milují také aktivní odpočinek s rodinou, humor a Marek navíc motorky Harley-Davidson a „tvrdší“ muziku. Silvie založila spolek na podporu rodin Gate2you se zaměřením na děti pracujících rodičů a pravidelně vede letní příměstský tábor i další dětské programy pro veřejnost. Markovi záleží na tom, aby Církev bez hranic byla lidem v Teplicích a okolí prospěšná a vedla lidi ke skutečnému vztahu s Kristem.
Kontakt:  marek@cbhteplice.czsilvie@cbhteplice.cz


foto-kontakt-baldovi_u
Petra a Jiří Baldovi

se vzali v roce 2006 a začali sloužit v Teplicích. Petra pracuje v soukromém sektoru jako manažerka a Jiří pracuje jako živnostník. Oba se spolupodílejí v církvi na několika službách. Jejich společnou vizí je sloužit jako rodina, i se svými dvěma syny. Bůh je každodenní součástí jejich života. Jiří je „starším“ Církve bez hranic v Teplicích.
Kontakt:  jirka@cbhteplice.czpetrab@cbhteplice.cz


Denis a Nataša Vološinovi
 
pocházejí z Krivého Rohu na Ukrajině, jsou spolu od roku 2006 a vychovávají velmi nadané 3 děti. Nechali se pokřtít v roce 2003.
Přistěhovali se do České Republiky v roce 2018 a věří, že je Bůh do našeho města přivedl sloužit. Společně se řídí mottem: „Co dobrého mohou udělat ruce tvoje – udělej!“ Denis byl ustanoven „diakonem“ církve již na Ukrajině a v naší teplické Církvi bez hranic je od roku 2022 pověřen vedením rusky mluvící části naší služby. Vede odpolední bohoslužby (vždy od 16h) pro rusky mluvící spoluobčany. Nataša vede rusky mluvící dětskou službu a chvály. 
Kontakt: nvoloshina09@gmail.comfoto-kontakt-kalinova_u
Pavla Stronová 
má jednu dospělou dceru a těší se již ze třech vnoučátek. Své zdravotnické a teologické vzdělání se snaží propojovat a používat v profesi i službě. Její snahou je  přinášet do Teplic a lidských životů Boží světlo i uzdravení. Je vdaná a naší církvi vede biblické skupinky a slouží slovem i praktickou pomocí i v dalších službách.
Kontakt: pavla@cbhteplice.cz
Ludmila Žambulova
pochází z Kazachstánu, ale je ruské národnosti. Svůj život odevzdala Pánu Ježíši v roce 1995. Je vdaná, má dvě dospělé dcery a nyní se znovu stala maminkou pro jejich adoptovaného synka. Od roku 1998  žijí v Teplicích. Vyučena je jako malířka porcelánu, vyzkoušela však za svůj život i mnoho jiných profesí. Má ráda ruční práce, tvoření a maluje. Je zapojena v naší české části církve a vede domácí skupinu a modlitební službu. Její touhou je, aby lidé poznali Boha, především pak osobu Ducha svatého a jeho dobré dary. 
Kontakt: zhambulova@seznam.cz 

Antonín Haspl
je šťastně ženatý, pracuje v soukromém sektoru jako nástrojař. Podílí se v církvi na službě Večeře Páně a praktickou pomocí.  Snaží se být samostatně Bohu blízko a povzbuzovat na této cestě plné zkoušek své bližní ve společenství i mimo něj. 
Kontakt: tonda@cbhteplice.czfoto-kontakt-petra_u
Petra Burdová
žije s manželem Zdeňkem a dcerou Nathalií v rodném Duchcově. Své povolání učitelky nevnímá jen jako zaměstnání, ale jako poslání a praktickou službu. Aktivně se proto zapojuje do programů a naplňování cílů Sítě křesťanských učitelů a v budoucnu by se chtěla ještě více podílet na zařazování etické výchovy do škol. Touží po tom, aby se lidé v našem kraji změnili skrze Boží milost a odpuštění. 
Kontakt: petrabu@cbhteplice.cz


Vlaďka Klozová
je rozvedená a má 2 děti a 3 vnoučata. Po životě plném zvratů se v roce 2010 přistěhovala do Teplic, kde se setkala s Bohem a začala nový život. Nechala se pokřtít na znamení své nové víry a od té doby se snaží lidem stále více pomáhat. Má ráda práci na zahradě a přátele. V naší církvi se podílí na vedení setkání skupiny 60+, která se věnuje lidem dřívějšího data narození. 
Kontakt: vladka@cbhteplice.cz